مسترینگِ M/S

بابک گلستانی / میکسوفون

آدرس تلگرام: http://telegram.me/babakgolestani

 

 

به ندرت می توان روشی را یافت که در مسترینگ کاراتر از روش مسترینگِ M/S باشد. M بیانگر سیگنال میانی و مونو است و S بیانگر سیگنال کناری (Side Signal).

با این روش می توان سیگنال های میانیِ مونو را مستقل از سیگنال های کناری (side signals) دستکاری کرد.

 

 

خواستگاه روش MS در مسترینگِ M/S:

روش MS-Stereo از اواسط دهه یِ پنجاه میلادی، پس از به وجود آمدن استریو، به منصه یِ ظهور رسید، و در آن زمان سازگاری با مونو می بایستی به طور مطلق به تحقق می رسید. از آن زمان تا به امروز سیگنال رادیویی به روش MS فرستاده می شود و بدین سان انرژی بخش میانی و مونو در سیگنال در رادیوها قوی تر به گوش می رسد و در مواقعی سیگنال تضعیف می شود، از طریق سوییچ داخلی در شبکه یِ رادیویی تنها سیگنال مونو پخش می شود.

تا به امروز MS تنها روشی است که به وسیله یِ آن می توان سیگنال استریویی که کاملا سازگار با مونو است، را از طریق فرستنده های رادیویی پخش کرد.

 

کاربرد مسترینگِ M/S:

فرض کنید گیتارها در میکس صدای بیش از حد بلندی دارد یا بیش از اندازه دینامیک ظاهر می شوند. با روش مسترینگِ M/S می توان به راحتی آن ها را مستقل از باس درام یا اسنیر در لولینگ (Leveling) با میکس سازگار کرد. با کاستدن دینامیکِ سیگنال کناری (S) به وسیله یِ کمپرسور، حتی می توان ترانزینت ها سیگنال درامز را کاملا دست نخورده باقی گذاشت. استفاده از اکوالایزر در مسترینگِ M/S هم به همین اندازه کاراست.

 

استفاده از مسترینگِ M/S در سکوئنسر:

1. یک سیگنال استریو را وارد سکوئنسر (cubase, wavelab, Nuendo, Sonar و ...) کنید، طوری که سیگنال استریو به دو کانال مجزای مونو تبدیل شود (به این معنی که کانال های چپ و راست هر کدام در یک کانال مونوی جداگانه قرار گیرند). دقت کنید که هر دو کانال مونو اکنون باید دقیقا زیر هم قرار گیرند، بدون اختلاف فاز.

2. اکنون یک Mixdown از پروژه در سکوئنسرانجام دهید که به وسیله یِ آن سیگنالی مونو از ترکیب کانال های چپ و راست به دست آید: L+R=M

3. حال فاز یکی از همان دو کانال مونو که در مرحله 1 ایجاد شدند را 180 درجه معکوس کنید.

4. مجددا یک Mixdown از پروژه در سکوئنسرانجام دهید تا با این روش به سیگنال کناری دست پیدا کنید : L-R=S

4. حال آن سیگنال مونو که پس از Mixdown در مرحله یِ 2 به وجود آمد را وارد پروژه کنید و در کنار سیگنال دیگری که در مرحله یِ 4 به دست آمد قرار دهید و همه ِ کانال ها دیگر را از پروژه حذف کنید.

5. اکنون سیگنال S که در مرحله یِ 4 به دست آمد را duplicate کنید.

6. هر کدام از دو کانال به وجود آمده از S را به طرفی Pan کنید (یکی کاملا به سمت چپ، و دیگری کاملا به سمت راست).

7. فاز کانال S که در سمت راست پنینگ واقع شده است را 180 درجه معکوس کنید.

8. اکنون شما یک سیگنال میانیِ مونو یا همان M و 2 سیگنال کناری یا S از میکس را در اختیار دارید. سیگنال های کناری را به یک Group در سکوئنسر روت (Rout) کنید و حال دستکاری هر کدام از سیگنال های میانی و کناری را برای شروع مسترینگ آغاز کنید.

 

موفق باشید.

سوییس ۲۰۰۸

Babak Golestani / www.mixofon.com