ویدیویی مربوط به آکوستیک اتاق

بابک گلستانی / میکسوفون

آدرس تلگرام: http://telegram.me/babakgolestani

 

 

 

مقایسه ی صدای اتاقی که به لحاظ آکوستیک بهینه شده و صدای همان اتاق پیش از بهینه سازی.
صداها توسط میکروفن در یک مکان ثابت ضبط شده اند.

ویدیو شماره ۱:

http://www.youtube.com/watch?v=4paIPqORvdc

 
 
ویدیو شماره ۲: