مصاحبه با بابک گلستانی به بهانه‌ی انتشار آلبوم توتیا

به دوستان خارج از کشور:

برای خواندن مصاحبه، که در مجله‌ی گزارش موسیقی به چاپ رسید، لطفا فایل PDF زیر را دانلود کنید.

http://mixofon.com/PDFs/tootia.pdf